Jak wdrożyć ISO 27001?

Jasiek
listopad10/ 2022

Metodyka wdrożenia systemu bezpieczeństwa ISO 27001 to kolejno następująco po sobie etapy, których nie można pomijać. Dlaczego? Bo tylko dzięki temu można być pewnym tego, że proces certyfikacyjny finalnie zakończy się w sposób pozytywny. Oto kilka przykładowych etapów wdrożenia tego międzynarodowego certyfikatu.

Analiza jednostki organizacyjnej

DJB doradztwo, która zapewnia kompleksowe wsparcie od początku procesu certyfikacyjnego, rozpoczyna wdrożenie ISO 27001 od analizy firmy. To właśnie wtedy sprawdzany jest poziom bezpieczeństwa informacji, który musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych (RODO). Potem przychodzi moment, który tak naprawdę można nazwać wytknięciem błędów. To właśnie moment, kiedy klient dowiaduje się, jakie są jego słabe punkty i jakie ma tak naprawdę braki w dokumentacji, jeżeli chodzi o RODO.

Analiza ryzyka i szans

Certyfikat ISO 27001 wymaga przeprowadzenia analizy ryzyka i szans. Metodyka zarządzania ryzykiem pomoże w przyszłości je zminimalizować. To właśnie także analiza szans dla poszczególnych procesów, jakie na co dzień zachodzą w firmie. Trzeba bowiem dokładnie przeprowadzić kontrolę, dzięki czemu w przyszłości będzie miało się do czynienia z jeszcze mniejszą ilością błędów. Nawet, jeżeli komuś się wydaje, że z takimi sytuacjami nie ma do czynienia, to nigdy nie można być pewnym tego, iż nie dojdzie do wycieku informacji. Jak to się mówi? Lepiej zapobiegać, niż gasić wielki pożar. Znane przysłowie, które również odnosi się do prowadzenia przedsiębiorstwa.

Audyt ISO 27001 

Obejmujący chociażby procedury systemowe. Do tematu należy podejść w sposób indywidualny, aby mieć pewność, że poszczególne procesy zostaną dopasowane zgodne z potrzebami przedsiębiorstwa. Podczas audytu zostaną również wskazane słabe punkty, które wymagają jeszcze pewnych poprawek. Tylko dzięki temu będzie można mieć pewność co do tego, że podczas finalnego audytu nie będzie już mowy o żadnych błędach. Ważne jest również opracowanie planów ciągłości działania. Tak, aby każdy klient wiedział jak ma reagować, jeżeli dojdzie do sytuacji katastrofalnych. Może z takimi sytuacjami nie będzie się miało do czynienia. Oby tak było. Jednak warto wiedzieć jak działać, jeżeli coś by się wydarzyło. Dzięki temu będzie można mieć pewność, że skutki nie będą aż tak odczuwalne, jeżeli faktycznie podejmie się rozsądnie zaplanowane działania.