Jak pozbyć się odpadów po remoncie? Wynajmij kontener

Jasiek
czerwiec09/ 2022

Odpady poremontowe i gruz budowlany to szczególny rodzaj śmieci, które nie mogą trafić do kosza ze śmieciami komunalnymi. Z myślą o ich prawidłowej utylizacji warto skorzystać z profesjonalnych usług wywozu odpadów budowlanych w kontenerach. Takie działanie zapobiega ich negatywnemu oddziaływaniu na środowisko i pozwala poddać recyklingowi większą część gruzu czystego. Jak sprawnie i legalnie zorganizować wywóz gruzu?

Jak wyrzucać gruz i odpady poremontowe?

Podczas remontu gromadzą się różne odpady budowlane, które wymagają specjalnych procedur wywozu. Ze względu na specyfikę tej grupy śmieci (duży ciężar, ostre krawędzie i nieregularne kształty) wrzucenie ich do zwykłego śmietnika może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu innych osób. W takiej sytuacji szczególnie narażeni są pracownicy odpowiadający za ich wywóz oraz przetwórstwo.

 

Odpady poremontowe powinny zostać odpowiednio zabezpieczone i przekazane w ręce firm zajmujących się utylizacją tego typu śmieci. Działanie to umożliwiają firmy wynajmujące kontenery na gruz we Wrocławiu i innych miastach. Dlaczego warto skorzystać z takich usług?

Kary za nielegalne składowanie gruzu

Nielegalny wywóz śmieci poremontowych i składowanie gruzu na posesji podlega karom finansowym. W pierwszym przypadku sprawcy mogą zostać obciążeni grzywną w kwocie do 5 000 złotych (lub więcej), natomiast w drugim – mandatem w wysokości 1 500 złotych. Kara może być większa, jeśli pozostawione śmieci budowlane zagrażają zdrowiu i życiu innych lub degradująco wpływają na środowisko. W skrajnych przypadkach postępowanie to może zakończyć się pozbawieniem wolności.

Wywóz gruzu w kontenerach

Sprawdzonym sposobem pozbycia się odpadów po remoncie jest wywóz gruzu w kontenerach. Takie usługi na terenie województwa dolnośląskiego świadczy Skiprex – firma profesjonalnie zajmująca się odbiorem tzw. trudnych odpadów i przekazywaniem ich do utylizacji lub recyklingu. Kontenery na gruz w Sobótce, Długołęce, Dobrzykowicach czy Smolcu dostarczane są w ciągu jednego dnia, a cały proces załadunku i odbioru odbywa się sprawnie i zgodnie z ustalonymi terminami.

Jak zamówić kontener?

Kontenery na gruz w okolicach Wrocławia można zamówić telefonicznie, a wszystkie niezbędne informacje i szczegóły oferty znajdują się na stronie internetowej firmy Skiprex. Przy składaniu zamówienia na kontener należy wskazać rodzaj odpadów do odbioru, pojemność kontenera i dokładną lokalizację. W ofercie dostępne są pojemniki przeznaczone do składowania:

 

  • gruzu czystego,
  • odpadów budowlanych zmieszanych,
  • odpadów z materiałów dociepleniowych,
  • odpadów z materiałów opakowaniowych,
  • odpadów produkcyjnych,
  • pozostałych (innych niż komunalne).

 

Skiprex oferuje kontenery na wynajem dostępne w różnych wariantach gabarytowych – od 2,5 m³ do nawet 36 m³.

Alternatywa dla kontenera

Alternatywą dla wynajmu kontenera jest dostarczenie gruzu do gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Takie rozwiązanie nie jest jednak wygodne ze względu na brak transportu i obowiązujące limity ilościowe przypadające na każdego mieszkańca.