Czym są uprawnienia sep?

Jasiek
październik12/ 2018

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest obecnie bardzo popularną formą zyskiwania lepszych warunków pracy, tym bardziej, że powstają bardzo nowoczesne i wymagające fachowej wiedzy stanowiska. Duże koncerny przemysłowe chętnie zatrudniają osoby posiadające uprawnienia sep w energetyce, gazownictwie oraz innych gałęziach.

Czym są sep uprawnienia?

Kursy sep szkolą przyszłych pracowników, aby mogli oni w sposób bezpieczny i fachowy podejmować pracę przy eksploatacji, nadzorze oraz instalacji sieci gazowych, elektrycznych i energetycznych. Uprawnienia sep są dostępne na trzech poziomach, które różnią się od siebie zakresem możliwych do wykonywania prac oraz mocą obsługiwanych urządzeń.

Kursy oznaczone symbolem G1 uprawniają do obsługi szeroko pojętych instalacji i urządzeń elektrycznych. W zakres uprawnień wchodzą różnego rodzaju specjalistyczne sieci, instalacje, które maja charakter wytwórczy, przesyłowy oraz odbiorczy.

Drugą grupą są sep uprawnienia G2, umożliwiające pracę przy wszelkiego rodzaju urządzeniach energetycznych. Osoba posiadająca takie uprawnienia może obsługiwać sieci przesyłowe, wytwarzające, a także magazynujące i zużywające energię cieplną.

Trzecią grupą uprawnień sep jest G3, w której zakres wchodzi obsługa i nadzór nad wszelkimi urządzeniami gazowymi, od wytworzenia paliw gazowych, poprzez przesyłanie, aż po zużycie ich w finalnych procesach.

Jakie urządzenia może obsługiwać posiadacz uprawnień sep w poszczególnych grupach?

Kursy sep uprawniają do pracy przy obsłudze wszystkich urządzeń, które składają się na instalacje związane z energetyką.

W grupie G1 są to sieci o napięciu do i powyżej 1 kV. Do nich należą urządzenia elektrotermiczne, do elektrolizy, sieci trakcyjne, oświetlenie uliczne oraz zespoły prądotwórcze.

Ukończenie szkoleń w grupie G2 daje uprawnienia do obsługi urządzeń związanych z przetwarzaniem energii cieplnej. A do tego rodzaju urządzeń należą pompy, ssawy, dmuchawy i wentylatory, turbiny parowe i wodne, wszelkie kotły na paliwa stałe, ciekłe i gazowe.

Posiadacze uprawnień sep G3 mogą pracować przy wszelkich rodzajach urządzeń wytwarzających i przetwarzających paliwa gazowe. Do nich należą sieci gazowe, turbiny, przemysłowe odbiorniki, a także generatory gazu. Takie uprawnienia pozwalają na pracę przy wszystkich rodzajach urządzeń do magazynowania i przetwarzania paliw gazowych, które są coraz nowocześniejsze i wymagają sporej wiedzy fachowej.

https://absenting.com.pl/brazowa-odznaka-jezdziecka-pierwszy-stopien-w-zawodowej-karierze-jezdzca/ https://dragonbleuusa.com/poznaj-zalety-i-wady-okien-aluminiowych/ http://rosequarterdevelopment.org/maszyny-szwalnicze-do-domu-i-pracowni/